Minőségirányítás

 

 

A Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humámtudományok Intézete (korábban Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) minőségbiztosítási rendszerének működtetésével célunk a magas színvonalú oktatási, kutatási tevékenység biztosítása, a hallgatók, az oktatók, a dolgozók, valamint a végzett hallgatók alkalmazói, az Intézettel kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, partnerek megelégedettségének fokozása az igényeik maximális kielégítése mellett. Fő elvünk a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett. Minden lépésünkben és döntésünkben arra törekszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten magas, egyenletes színvonalú munkát és kiszámítható jövőt biztosítsunk az Intézettel kapcsolatban állóknak. A minőségi munka csak folyamatos ellenőrzés mellett, állandó megújulásra építkezve, a valós és reális véleményeken alapuló visszacsatolás alapján képzelhető el. Tudjuk, hogy a sikerért, a minőségi elismerésért minden nap, minden percben keményen meg kell dolgozni, ezért a fejlesztésekkel nem állunk meg, a megkezdett munkát tovább folytatjuk, hogy minél tökéletesebb képet kapjunk önmagunkról, az itt folyó képzésekről, az oktatók munkájáról, a kari vezetésről. Hisszük, hogy a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett csak akkor képzelhető el, ha tisztában vagyunk önmagunkkal és a rólunk alkotott képpel.

Az Intézetünkben folyó képzés színvonalára, hallgatóink elégedettségére vonatkozóan több független szervezet is készített felmérést.

Felmérésekkel, kérdéssekkel nem csak külső független szervezetek foglalkoznak, hanem mi önmagunk is végzünk folyamatos minőségellenőrzést. A kérőíves felméréseink egyaránt kiterjednek a képzésben résztvevőkre és a végzettekre. Ehhez az adatszolgáltatás önkéntes és papír alapon zajlik a teljes anonimitás biztosítása mellett. Az adatok rögzítése - zárt rendszerben - nem akadémiai dolgozók bevonásával történik. Kiértékelés során az átlagok mellett a kritikus, veszélyes pontok felderítésére is törekszünk. Célunk a hiteles kép feltárása, az oktatás színvonalának emelése, az oktatói attitűd vizsgálata, a képzéseinkről alkotott vélemények változásának nyomon követése.

Az Intézeti vezetés

Minőségirányítási felelős: Harsányiné dr. Petneházi Ágnes Ph.D., főiskolai docens

MMKIhttp://www.nye.hu/minosegiranyitas/

 

AHI minőségfejlesztési tervei és értékelései

 

2023/24

AHI minőségfejlesztési terve a 2023/2024. tanévre Letöltés...

 

2022/23

AHI minőségfejlesztési terve a 2022/2023. tanévre Letöltés...

AHI minőségfejlesztési tervének értékelés a 2022/2023. tanévre Letöltés...

 

2021/22

AHI minőségfejlesztési terve a 2021/2022. tanévre Letöltés...

AHI minőségfejlesztési tervének értékelése a 2021/2022. tanévre Letöltés...

 

2020/21

AHI minőségfejlesztési terve a 2020/2021. tanévre Letöltés...

BESZAMOLÓ a 2020/21. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről - Alkalmazott Humrintudomfnyok Int6zete Letöltés...

 

2019/20

AHI minőséfgejlesztési terv Beszámoló a 2019/20. tanévre

AHI minőségfejesztési terve a 2019/20. tanévre

 

2018/19

AHI minőségfejlesztési terve a 2018/2019. tanévre Letöltés...

AHI Beszámoló az 2018/2019. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről

 

2017/18

Az Alkalmazott Humánytudományok Intézetének minőségirányítási terve a 2017-2018-as tanévre

 

 

 

AHI hallgatói elégedettségmérések

 

Nyíregyházi Egyetem Hallgatói elégedettségmérés

 

Az intézet munkájával kapcsolatos elégedettségmérések, intézkedési tervek:

 

2022/23

Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak elégedettségmérés statisztikája alapján az értékelés és Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak elégedettségmérés statisztikája alapján az értékelés. Letöltés...

Szociálpedagógia alapkézési szak elégedettségmérés statisztikája alapján az értékelés Letöltés...

Közösségszervezés alapkézési szak elégedettségmérés statisztikája alapján az értékelés Letöltés...

 

2017

Csecsemő és kisgyermeknevelő BA - szakértékelés

Hallgatói elégedettségmérés - Szociálpedagógia Intézeti Tanszék reflexiói