Minőségirányítás

 

 

A Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humámtudományok Intézete (korábban Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) minőségbiztosítási rendszerének működtetésével célunk a magas színvonalú oktatási, kutatási tevékenység biztosítása, a hallgatók, az oktatók, a dolgozók, valamint a végzett hallgatók alkalmazói, az Intézettel kapcsolatban álló szervezetek, intézmények, partnerek megelégedettségének fokozása az igényeik maximális kielégítése mellett. Fő elvünk a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett. Minden lépésünkben és döntésünkben arra törekszünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten magas, egyenletes színvonalú munkát és kiszámítható jövőt biztosítsunk az Intézettel kapcsolatban állóknak. A minőségi munka csak folyamatos ellenőrzés mellett, állandó megújulásra építkezve, a valós és reális véleményeken alapuló visszacsatolás alapján képzelhető el. Tudjuk, hogy a sikerért, a minőségi elismerésért minden nap, minden percben keményen meg kell dolgozni, ezért a fejlesztésekkel nem állunk meg, a megkezdett munkát tovább folytatjuk, hogy minél tökéletesebb képet kapjunk önmagunkról, az itt folyó képzésekről, az oktatók munkájáról, a kari vezetésről. Hisszük, hogy a minőségi oktatás magas színvonalú kiszolgálás mellett csak akkor képzelhető el, ha tisztában vagyunk önmagunkkal és a rólunk alkotott képpel.

Az Intézetünkben folyó képzés színvonalára, hallgatóink elégedettségére vonatkozóan több független szervezet is készített felmérést.

Felmérésekkel, kérdéssekkel nem csak külső független szervezetek foglalkoznak, hanem mi önmagunk is végzünk folyamatos minőségellenőrzést. A kérőíves felméréseink egyaránt kiterjednek a képzésben résztvevőkre és a végzettekre. Ehhez az adatszolgáltatás önkéntes és papír alapon zajlik a teljes anonimitás biztosítása mellett. Az adatok rögzítése - zárt rendszerben - nem akadémiai dolgozók bevonásával történik. Kiértékelés során az átlagok mellett a kritikus, veszélyes pontok felderítésére is törekszünk. Célunk a hiteles kép feltárása, az oktatás színvonalának emelése, az oktatói attitűd vizsgálata, a képzéseinkről alkotott vélemények változásának nyomon követése.

Az Intézeti vezetés

Minőségirányítási felelős: Harsányiné dr. Petneházi Ágnes Ph.D., főiskolai docens

MMKIhttp://www.nye.hu/minosegiranyitas/

 

AHI minőségfejlesztési tervei

 

AHI minőségfejlesztési terve a 2022/2023. tanévre Letöltés...

AHI minőségfejlesztési terve a 2021/2022. tanévre Letöltés...

AHI minőségfejlesztési tervének értékelése a 2021/2022. tanévre Letöltés...

AHI minőségfejlesztési terve a 2020/2021. tanévre Letöltés...

AHI minőségfejesztési terve a 2019/20. tanévre

AHI minőségfejlesztési terve a 2018/2019. tanévre Letöltés...

Az Alkalmazott Humánytudományok Intézetének minőségirányítási terve a 2017-2018-as tanévre

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet minőségirányítási terve a 2016-2017. tanévre: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 2015-2016. minőségirányítási terv teljesüléséről beszámoló: p1 p2 p3 p4 p5

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet minőségirányítási terve a 2014-2015-ös tanévre

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet minőségirányítási terve a 2013-2014-es tanévre

 

 

AHI minőségfejlesztési tervek beszámolói

 

BESZAMOLÓ a 2020/21. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről - Alkalmazott Humrintudomfnyok Int6zete Letöltés...

AHI minőséfgejlesztési terv Beszámoló a 2019/20. tanévre

AHI Beszámoló az 2018/2019. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről

Beszámoló a 2016/17-es tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről tovább...

Az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet minőségirányítási terve a 2015-2016. tanévre tovább...

Beszámoló az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 2014-15-ös tanévre vonatkozó minőségirányítási tervének megvalósulásáról

Beszámoló az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet 2013-14-es tanévre vonatkozó minőségirányítási tervének megvalósulásáról

 

 

AHI hallgatói elégedettségmérések

 

Nyíregyházi Egyetem Hallgatói elégedettségmérés 2022

  • Szociálpedagógia mesterképzési szak 2021/2022 (Szakfelelős: Dr. Torkos Katalin PhD, egyetemi docens) Részletek...
  • Szociálpedagógia alapképzési szak 2021/2022 (Szakfelelős: Dr. Baracsi Ágnes PhD, főiskolai tanár) Részletek...
  • Közösségszervezés alapképzési szak 2021/2022 (Szakfelelős: Dr. Drabancz Róbert PhD, főiskolai docens) Részletek...
  • Csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak 2021/2022 (Szakfelelős: Dr. habil. Margitics Ferenc PhD, főiskolai tanár ) Részletek...
  • Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak 2021/2022 (Szakfelelős: Harsányiné Dr. Petneházi Ágnes PhD, főiskolai docens) Részletek...

A szakra vonatkozó hallgatói elégedettségmérés eredményének összefoglaló táblázata, 2020: Szociálpedagógia BA, Közösségszervezés BA

 

 

Az intézet munkájával kapcsolatos elégedettségmérések, intézkedési tervek:

 

2017

Csecsemő és kisgyermeknevelő BA - szakértékelés

Hallgatói elégedettségmérés - Szociálpedagógia Intézeti Tanszék reflexiói

2016

Szociálpedagógiai BA - hallgatói elégedettségmérés

2015

Beszámoló lemorzsolódás - APPI

Csecsemő FOSZK elégedettségmérés és intézkedési terv

Elégedettség - egészségfejlesztő mentálhigiéné

Szociális és ifjúsági munka FOSZK intézkedési terv

Szociális és ifjúsági munka FOSZK intézkedési terv II.

Szociális és ifjúsági munka BA elégedettségmérés és intézkedési terv

Intézkedési terv MAB - APPI

2014

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA elégedettségmérés és intézkedési terv

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányra vonatkozó elégedettségmérés és intézkedési terv

Fejlesztőpedagógus szakiráníú továbbképzési szak - intézkedési terv

2013

A Szocálpedagógia alapszakra vonatkozó hallgatói elégedettségmérés

Beszámoló lemorzsolódás - APPI

Intézkedési terv Pedagógia Intézeti Tanszék

Pedagógia BA - HEM

Pedagógiatanár MA - HEM