Régi anyagok

Fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzési szak (2022-2023 tanév II. félév) 1. évesek

 

levelezős konzultációs rend

Patronáló tanárok listája: 2017/18

SZAKDOLGOZAT leadásával kapcsolatos TÁJÉKOZTATÓ a Közösségszervezés BA szakon (NA és LA), valamint Szociálpedagógia BA szakon (NA és LA) végzők számára

Pedagógia

Szociálpedagógia

Terepgyakorlat

 • Tájékoztató a Szociálpedagógia BA szak kisgyakorlatairól Letöltés...
 • Terepgyakorlati igazolás kisgyakorlatokhoz Letöltés...
 • TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAK KISGYAKORLATÁRÓL (BSP) Letöltés...
 • Szociálpedagógia BA Terepgyakorlati tájékoztató (frissíte 2015): tovább...
 • Gyakorlatvezető tereptanárok bejelentése szakmai gyakorlatra (frissítve 2015): Letöltés...
 • Terepgyakorlat igazolása: tovább...
 • Terepgyakorlat értékelő lap: tovább...
 • Adatlap (Intézményi adatok): tovább...
 • Terepgyakorlathoz választható intézmények listája: Letöltés...
 • Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, szociális munka szakirány összefüggő szakmai gyakorlatának és a gyakorlati napló elkészítésének követeleményei Letöltés...
 • Tájékoztató a Szociálpedagógia BA szak intenzív szociálpedagógia gyakorlatához: Letöltés... 
 • CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS, ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYARORLATÁNAK ÉS GYAKORLATI NAPLÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI tovább...

 • Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, szociális munka szakirány összefüggő szakmai gyakorlatának és a gyakorlati napló elkészítésének követeleményei Letöltés...

MODULZÁRÓ VIZSGA

 • Pedagógia-pszichológia modulzáró vizsga, Szociálpedagógia BA, N, L: tovább...
 • Társadalomismereti modulzáró vizsga, Szociálpedagógia BA, N, Ltovább...
 • Szociális munka modulzáró vizsga, Szociálpedagógia BA, N, Ltovább...

 

Szociálpedagógia BA (2018-tól):      BA tovább...       Nem BA: tovább...

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, szociális munka szakirány - záróvizsga tételek tovább...

Pszichológia

SZAKDOLGOZAT leadásával kapcsolatos TÁJÉKOZTATÓ a Közösségszervezés BA szakon (NA és LA), valamint Szociálpedagógia BA szakon (NA és LA) végzők számára

 

 

Korábbi kutatások

A Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézménye a Nyíregyházi Főiskola pedagógia/neveléstudományi és szociálpedagógia tanszéke közel két évtizede foglalkozik a régió köznevelési intézményeiben, azon belül iskoláiban tapasztalható jelenségek, kudarcok feltérképezésével, és ezek megszüntetésére irányuló javaslatok, programok kidolgozásával.

Az 1990-es években az akkor új alapokra helyezkedő, illetve induló együttműködés következtében egy három éves projekt keretén belül a berlini Humboldt Egyetem Gazdaságpedagógia Tanszékének koordinálásával, valamint a Volkswagen Stiftung anyagi támogatásával összehasonlító vizsgálat végzésére nyílt lehetőségünk a tanulók iskolai terheléséről, az iskola túléléséhez használt taktikáikról. A komoly kutatói bázissal rendelkező német partnerintézményben és a mi tanszékünkön folyó kutatásokról közös köteteket jelentettünk meg.

 • Jürgen van Buer – Venter György (szerk.) Neveléstudomány és tanárképzés. Bessenyei György Könyvkiadó, 1997. 196 p.
 • Jürgen van Buer – Venter György – Steffi Badel – Márton Sára: Az iskolai terhelés túlélése. Bessenyei György könyvkiadó, 2000. 178 p.

1997. augusztus 31. és szeptember 6. között intézményünk adott helyett ugyancsak a Humboldt Egyetemmel közösen szervezett nemzetközi nyári akadémiánknak, melyre Chilétől Ukrajnán át Oroszországig érkeztek résztvevők. Az iskolai autonómiát középpontba állító konferencia anyaga angol és német nyelven három kötetben jelent meg, illetve egy válogatott írásokat tartalmazó fordításkötetben.

 • Gy. Venter –J. van Buer – R. H. Lehmann (Hrsg): Erweiterte Autonomie für Schule – Grundlagen und nationale Sichtweisen. Berlin-Nyíregyháza, 1997. 228 p.
 • R. H. Lehmann – Gy. Venter – J. van Buer – S. Seeber – R. Peek (Hrsg): Erweiterte Autonomie für Schule – Bildungscontrolling und Evaluation. Berlin-Nyíregyháza, 1997. 160 p.
 • J. van Buer – R. Lehmann – Gy. Venter – R. Peek – S. Seeber (Hrsg): Erweiterte Autonomie für Schule – Qualität von Schule und Unterricht. Berlin-Nyíregyháza, 1997. 188 p.
 • Jürgen van Buer – Venter György (szerk.): Az iskolai autonómia. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 1999. 161 p.

Az egyre kiszélesedő iskolai autonómia és a közoktatás rendszerében jelentkező minőségbiztosítási kezdeményezések hatására 2002-ben egy ukrán-magyar összehasonlító vizsgálatot végzett Márton Sára, munkája PhD disszertáció (ELTE) formájában került elfogadásra, és 2008-ban a Pedagógusképző Kar kiadványaként is napvilágot látott.

 • Márton Sára: Minőség és minőségbiztosítás az autonóm iskolában. Nyíregyháza, Élmény ’94. Bt., 2008. 251 p.  

 A tanszéken folyó, már a korábbi évtizedekben körvonalazódott kutatási irányt a tanárképzés, a felsőoktatás jelentette a legmarkánsabb formában, így az egyéni tudományos előrelépés (kandidátusi/PhD fokozat megszerzése) több kollégának is e területen hozott sikereket.

 • Pornói Imre (1996): A népoktatás a polgári Magyarországon, különös tekintettel a nyolcosztályos iskolatípus kialakulására
 • Szabó Antal (1997): A tanári mesterségre történő hatékonyabb felkészítés, különös tekintettel a didaktika és a szakmódszertan összehangolására
 • Bodnárné Kiss Katalin (2001): Serdülő korú cigány tanulók énkép- és modellkövetési sajátosságai. DE
 • Torkos Katalin (2006): Két kultúra határán. DE
 • Baracsi Ágnes (2010): Pedagógusok személyes és társas kompetenciái. ELTE
 • Vincze Tamás (2011):  Karrierutak és iskolateremtés a XX. század első felének magyar neveléstudományában (Mitrovics Gyula pályájának és szakmai műhelyének kvalifikációtörténeti nézőpontú bemutatása). DE
 • Hollósi Hajnalka Zsuzsanna (2011): A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. DE

A tanszéken a legmagasabb tudományos nívót Venter György habilitációs dolgozata képviselte, mely ugyancsak megjelent a Pedagógusképző Kar kiadványként.

 • Venter György: A pedagogikum tartalma az európai tanárképzésben – a 90-es évek. Nyíregyháza, Élmény ’94. Bt., 2008. 280 p.  

Az elmúlt közel másfél évtized azonban nem csupán egyéni teljesítményekben volt gazdag időszak a tanszék valamennyi oktatója számára, hanem annak a kutatócsoportnak a számára is, mely ugyancsak a ’90-es években formálódott és vált egyre biztosabb bázissá. A kutatási profil és téma elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a közoktatás terén a döntés-előkészítési és fejlesztési irányok kimunkálásához járult hozzá. Ezen irányú tevékenységünk végzéséhez a megbízást többnyire a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közoktatásáért Közalapítványtól kapta a tanszéki kutatócsoport, illetve a finanszírozási hátteret is ez a grémium biztosította, hiszen minden kutatási téma elméletileg jól beágyazott nagy elemszámú mintán alapuló empirikus kutatás volt. Valamennyi eredményünk jelentős publicitást kapott, hiszen kötetekben, helyi és országos konferenciákon számolhattunk be róluk.

 • Venter György (szerk., 2002.): Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány. Üzenőfüzet-sorozat. Nyíregyháza. 213 p.
 • Venter György (szerk., 2003.): Különleges bánásmódot igénylő gyerekek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány. Üzenőfüzet-sorozat. Nyíregyháza. 262 p.
 • Venter György (szerk., 2005): Iskolai lemorzsolódás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány Üzenőfüzet-sorozat. Nyíregyháza. 225.p
 • Kuknyó János (szerk., 2006): A környezeti nevelés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Mérések, elemzések, tanulmányok. Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézet, Nyíregyháza. 229 p.
 • Márton Sára (szerk., 2008): Az iskola pedagógiai kultúrája – különös tekintettel a hátránykezelés problémájára Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Kutatási beszámoló. 227 p.
 • Fábián Gergely – Venter György (szerk., 2006): Fiatalok a megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei helyzetkép. Kutatási beszámoló. 252 p.

Tanszékünk a Miskolci Pedagógiai Intézet, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közoktatásért Közalapítvány megbízásából is végzett kutatásokat, elsőként az iskola külső intézményi kapcsolatait vizsgáltuk a gyermekvédelem szempontjából. A kapott eredményeinket az alábbi kötetekben, kutatási beszámolókban foglaltuk össze.

 • Venter György (kutatásvezető, 2005): A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kollégiumi hálózat helye, szerepe és lehetőségei a megyei tehetségkutató, tehetségfejlesztő programban. Kutatási beszámoló. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közoktatásért Közalapítvány. 3.4. Kutatás. Nyíregyháza, 43 p.
 • Venter György (szerk., 2002): Kollégiumi légkör vizsgálata. Kutatási Beszámoló. Miskolci Pedagógiai Intézet. Miskolc. 43 p.
 • Az iskola pedagógiai kultúrája a tanulók véleményének tükrében. (A Borsod-Abaúj-Zemplén-megyei általános iskolás tanulók véleménye iskolájuk működéséről) Kutatási beszámoló. 2003.

2008 őszén „Iskola és minőség” címmel nemzetközi konferenciát rendezett tanszékünk, melyen a Pedagógusképző Kar két markáns kutatási irányáról az iskolai minőségről, illetve az iskolai erőszakról is szóltunk.

 • Márton Sára – Venter György (szerk., 2009): Iskola és minőség. Nemzetközi konferencia anyaga. Nyíregyháza, Élmény ’94. Bt., 373 p.  

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. HURO/0801/127 projekt keretében nyilvános pályázat keretén belül kutatócsoportunk elnyerte egy olyan kutatás végrehajtását, mely megyénk és a szomszédos Szatmár megye pedagógusainak didaktikai kultúrájára fókuszált. Eredményeinket kötetben és nemzetközi konferencián mutattuk be.          

 • Dr. Kovács Ferencné (szerk., 2010): Didaktikai visszacsatolás – pedagógusok módszertani kultúrájának mérése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, Nyíregyháza, 127 p.

A kiemelt szakmai tevékenységeken túl a tanszék munkatársai további kutatásokban is aktívan részt vettek, illetve részt vesznek napjainkig is:

 • Az iskolai gyermek és ifjúságvédelem helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (1999)
 • Miskolci kollégiumok Klímavizsgálat (1999)
 • Az iskola pedagógia kultúrája Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 2000
 • Az iskola gyermek- és ifjúságvédelem helyzete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (2001)
 • 2002 októberében kezdődött az iskolai minőség-fejlesztéssel foglalkozó kutatás
 • Fiatalok a megyében - Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei helyzetkép (2006)
 • Környezeti nevelés - Szabolcs - Szatmár - Bereg megyei helyzetkép (2006)
 • Az intézményi minőségpolitika, minőségügyi rendszerek működése a megye közoktatási intézményeiben (2007)
 • Didaktikai visszacsatolás - Pedagógusok módszertani kultúrájának mérése Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Dr. Márton Sára, Dr. Lenkovics Ildikó, Dr. Schmerz István, Dr. Szabó Antal, Dr. Venter György (2010)
 • Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban (SZAKTÁRNET), TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009. Dr. Márton Sára (2014-2015)
 • Tudásfejlesztés és -hasznosítás a Nyíregyházi Egyetemen EFOP-3.4.3-16-2016-00018
 • Kooperatív képzések és Oktatási innováció a Szakmai Tanárképzésben Kelet-Magyarországon (KOSZT), EFOP-3.5.2-2017-00001_KV_PPT. Dr. Márton Sára, Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, Dr. Vincze Tamás, Sebestyén Krisztina

 

 

 

 

 

Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszéken (a Nyíregyházi Főiskola jogelőd intézményében a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1994-ben indult meg a szociálpedagógus képzés; előbb a Neveléstudományi Tanszéken, majd 2009 január 1-től a Szociálpedagógia Tanszéken) az elmúlt években számos kutatómunka zajlott:

 • Pedagógusok személyes és társas kompetenciái
 • Egyházi és világi szociális képzések
 • E-learning
 • A gyermekkori szocializáció iskolai pályafutásra gyakorolt hatása
 • Iskolai lemorzsolódás
 • Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben
 • Intézményben élő értelmileg és halmozottan sérült felnőttek normalizációs életfeltételei, lehetőségei
 • Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő felnőttek foglalkoztatási lehetőségei a nyílt munkaerő- piacon
 • A korai fejlesztés hozzáférhetőségének vizsgálata sérült gyermekek körében

A tanszék további kutatási iránya a térség leszakadó régióiban élő hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű gyermek- és fiatalkorúinak esélyteremtési lehetőségei feltárása, és a felzárkózás stratégiáinak kidolgozása.

A Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszéken működő kutatócsoport: Iskolai agressziót, iskolai erőszakot vizsgáló kutatócsoport
tovább...