Tételsorok

 

Kollokviummal záró tantárgyak:

BAI0042

A társadalomismeret alapjai

BAI0157

Bevezetés a pedagógiába

BAI0006

A pszichológia fő területei

BCG1101

Család- és gyermekvédelem

BAI0004

A nevelés történeti alapjai

BAI0005

Fejlődéslélektan (elmélet és módszertan)

BAI0008

BAI0135

Romológiai ismeretek

Társadalom és Szociálpolitika

BAI0007

Személyiségfejlődési és viselkedési zavarok

BAI0009

A játék pedagógiája és pszichológiája

BCG1245

Gyermekirodalom

BCG1123

Spontán érés támogatása

BKS1206

Művelődéstörténet II.

 

BKS1111

Társadalomtörténet

 

BKS1224

Demográfia

 

BAI0130

Nevelés- és oktatásszociológia

 

BKH2209

Az Európai Unió felnőttképzési politikája

 

 BPD1111

A tanítás-tanulás elmélete és gyakorlata

 BAI0132

Pedagógiai szociálpszichológia

 BPD2224

Köznevelési intézmények adaptív gyakorlata

 BPD2136

Gyermekvédelem intézményrendszere

 BPD2243

Alternatív programú intézmények, pedagógiai innováció

 BSP1101

A szociális professzió alapjai

 BSP1104

Szociális gondoskodás története

 BAI0135

Társadalom- és szociálpolitika

 BSP1113

Iskolai szociális munka elmélete és gyakorlata

 BSP1209

A tanulás formális és informális színterei

 BSP2107

Fogyatékkal élők társadalmi integrációja

 BSP2206

Társadalomismereti gyakorlat

 BSP2208

Ifjúságszociológia, ifjúságkutatás

 BSP2210

BSP1220L

Tanácsadás kommunikációs alapjai

HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ GYAKORLATOK

MAD1225L

Az Európai Unikó felnőttképzési politikája

 

MAD1209

Tanuláselméletek pedagógiai és andragógiai aspektusai

 

MAD1223L Kompetenciák III.  

BED1209, BED1292

 Az emberi fejlődés

BOV2133 A Biztos Kezdet program elmélete és gyakorlata  

BOV2226

Szociálpolitika alapjai

 
PED1209 Az emberi fejlődés  

MHK1102 MSP1108

Társadalom és szociálpolitika

MHK1104 MSP1106

Modern irányzatok a neveléstudományban

TKO1004          Pedagógiai szociálpszichológia

TKO1006          Személyiség és egészségpszichológia

BED1114           Pedagógia szociálpszichológia

BED1237          Személyiség és egészségpszichológia

TKO1108           Tanítás-tanulás 2. Pedagógiai tervezés és értékelés

OTK1203          A tanítási-tanulási folyamat: tervezés, módszerek, értékelés

FP1242L          Játékpedagógia

OTK1101          Bevezetés az iskola és az oktatás világába

OTK1112          Betekintés a hazai iskolarendszer fejlődésének történetébe

BAI0004           A nevelés történeti alapjai

BDP2224         Köznevelési intézmények adaptív gyakorlata

MSP1204

Interkulturális nevelés

MSP2102

A deviancia szociológiai elméletei 

MSP2202

Összehasonlító szociológiai vizsgálatok

MSP2206

Modernizációs dilemmák a szociális segítésben