Patronáló tanárok

Az Alkalmazott Humántudományok Intézetében az alábbi oktatók látnak el patronáló tanári feladatot egy-egy évfolyamon:

Patronáló tanárok listája