Kirándulás a Magyar Nemzeti Galériában és a Nemzeti Múzeumban

A Nyíregyházi Egyetem közösségszervező alapszakos hallgató 2022. április 28-án a Magyar Nemzeti Galériában és a Nemzeti Múzeumban ismerkedtek meg a magyar festészet és a kulturális örökség legszebb alkotásaival. A szakmai út lehetőséget biztosított, hogy a tudásuk gyarapítása mellett a csoport tagjai jobban megismerjék Budapest kulturális lehetőségeit.

Múzeumlátogatás Debrecenben

2022. április 25-én a pedagógia alapszakos csoport Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna intézetigazgató asszony és Dr. Vincze Tamás docens vezetésével felkereste a Debreceni Református Kollégium Múzeumát, ahol a csoport tagjai és kísérő tanáraik magas színvonalú tárlatvezetés keretében nyertek árnyalt képet a híres iskolaváros kollégiumának múltjáról, az egykori neves diákok és professzorok munkásságáról.

A szakdolgozatok beadási rendje a 2021/22/2. félévben

Kedves végzős Hallgatók!

A 2021/22/2. félévben a szakdolgozatok beadási rendje a HSZK tájékoztatásával szemben a következőképp módosul. Kérnénk a szakdolgozatukat leadni akaró hallgatókat, hogy dolgozatukat egy PDF file-ban (amely a teljes dolgozatot tartalmazza!) a következő módon juttassák el az AHI Ügyintéző kollégáihoz. Az egyes szakok a következő kollégákhoz juttathatják el a dolgozatot:

 

- Csecsemő és kisgyermeknevelő BA (NA, LA) szak

Kinevezések

A Nyíregyházi Egyetem vezetése nevében ünnepélyes keretek között  2022. március 29-én az A épület 114. Dísztermében átadásra kerültek a mestertanári, főiskolai tanársegédi, főiskolai docensi és egyetemi docensi kinevezések.

Ezúton is gratulálunk kollégáinknak!

 

Látogatás a Zrínyi Ilona Gimnázium kollégiumában

2022. március 8-án pedagógia szakos hallgatóink patronáló tanárukkal ellátogattak a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium kollégiumába, ahol Kiss Katalin mesterpedagógus, matematika-egészségtan szakos tanár, kollégiumi nevelő fogadta őket. A tanárnő végigvezette a vendégeket a kollégiumon, és részletes áttekintést adott számukra a kollégiumpedagógia céljairól, feladatairól, aktuális kihívásairól. A tartalmas, érdeklődésfelkeltő előadás után meghívta a hallgatókat egy szakköri foglalkozásra.

Látogatás a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban

2022. március 9-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban jártak az I. éves pedagógia alapszakos hallgatók Dr. Márton Sára szervezésében. A hallgatók tanulmányaik során megismerkednek a pedagógiai kutatások különböző módszertani lehetőségeivel, melyek közül az egyik a program keretében megismert, és elsődlegesen a neveléstörténeti kutatásokhoz kapcsolódó levéltári adatgyűjtés.

JÁTSZÓHÁZAT NYITOTTUNK A HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐ GYERMEK SZÁMÁRA

A Szociálpedagógiai Intézeti Tanszék oktatóinak és hallgatóinak kezdeményezésére, amelyet a Nyíregyházi Egyetem vezetése is támogatott, 2022. március 8-án megnyitottuk Játszóházunkat a háború elől menekülő gyermekek és hozzátartozóik számára a Bessenyei Hotel "Baccafó" termében. Az ötletet három napon belül a megvalósítás is követte. Tanszékünk hallgatói és oktatói mind az adományaikkal, mind pedig a játszóház berendezéséhez nyújtott segítséggel is hozzájárultak a nyitáshoz. Képek itt.

A Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék ZÁRÓVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ KURZUSAI

2021/22/2 félévben záróvizsga felkészítő kurzusokat szervezünk a Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszék Szociálpedagógia BA szakos hallgatói számára. A kurzusok célja, hogy hozzájáruljon hallgatóink sikeres végzéséhez. Tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy a kurzusok a ZV tételekhez kapcsolódó hallgatói kérdések és problémák megválaszolását szolgálják, ami előzetes felkészülést is igényel Önöktől. Emiatt minden oktatónál jeleztük, hogy az adott napon melyik tételek megbeszélésére kerül sor.