Bemutatkozás

 

SZOCIÁLPEDAGÓGIA ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS INTÉZETI TANSZÉK

Kedves Látogató!

Köszöntjük Önt a Nyíregyházi Egyetem Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti tanszékének honlapján!

 

A tanszék történetéről

A Nyíregyházi Egyetem jogelőd intézményében a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1994-ben indult meg a szociálpedagógusok képzése, előbb a Neveléstudományi Tanszéken, majd 2009. január 1-től a Szociálpedagógia Tanszéken. A képzés filozófiájának középpontjában elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáinak kezelése, a szociális problémák megelőzése, és a társadalmi integrációjának az elősegítése állt.

A szak elindítása és a képzés kidolgozása a Neveléstudományi Tanszék egykori tanszékvezetője Dr. Venter György, és Dr. Oroszné dr. Deák Judit főiskolai tanár nevéhez köthető. Az oktatói gárdát főképp az akkori neveléstudományi tanszék és pszichológia tanszék tanárai alkották. A kezdeti időszakban a főiskola hagyományainak megfelelően a képzésben döntően a pedagógia jelleg dominált, de a gyakorlati terephelyek, és a megváltozott társadalmi igények miatt a szociális jellegű tárgyak szerepe folyamatosan nőtt. Ennek hatására az oktatói kollektíva is átstrukturálódott, napjainkban már többségben vannak tanszékünkön a szociális végzettséggel rendelkezők.

A képzés előbb tanárszakokkal együtt került meghirdetésre (pl. biológia, matematika, idegen nyelvek), amelyet az egyszakos szociálpedagógia alapszakos hallgatók képzése váltott fel mind nappali, mind pedig levelező tagozaton.

2013 szeptemberétől tanszékünk az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet tagjaként működött Szociálpedagógia Intézeti Tanszék néven.

2017 augusztus 1-től újabb változás következett be az Intézet és Tanszék életében, az Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet, valamint a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet összevonásából (Alkalmazott Humántudományok Intézete) tanszékünk képzési profilja a Közösségszervezés alapképzési szakkal bővült, és nevünk is Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszékre módosult.

Jelenleg hét főállású oktató dolgozik nálunk, akik közül öt fő rendelkezik tudományos fokozattal( PhD), két kolléga pedig dolgozatának megvédése előtt áll. Munkánkat egy tanszéki ügyintéző munkatársunk segíti. A képzés sajátosságaihoz igazodva a Nyíregyházi Egyetem más intézeteinek oktatói is részt vesznek a hallgatók képzésben, a külső gyakorlatokat jól képzett tereptanárok irányítják.

 

A tanszékünk vezetői voltak:

 -        Dr. Venter György, a Neveléstudományi Tanszék vezetője,

-        Dr. Oroszné, dr. Deák Judit, szakfelelős

-        Dr. Pornói Imre, tanszékvezető

-        Dr. Baracsi Ágnes PhD, tanszékvezető

A hallgatóink többsége Borsod-Abaúj-Zemplén Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből érkezik. Így a Tanszék által kínált képzéseink elsősorban  a számtalan gazdasági, társadalmi és szociális problémával küzdő három megye számára képez szakembereket. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a képzés elindulása óta több mint 11000 szakember végzett szakunkon.

 

 

SZAKJAINK

     ALAPSZAKOK

o   Közösségszervezés alapképzési szak

        ·      szakirányok

-               Humánfejlesztés,

-               Ifjúsági közösségszervezés,

-               Kulturális közösségszervezés.

·         Képzési és kimeneti követelmények (18/2016, (VIII. 5.) EMMI rendelet)

·         tantervi hálók: Humánfejlesztés, Ifjúsági közösségszervezés, Kulturális közösségszervezés

o   Szociálpedagógia alapképzési szak

         ·      specializációk (2017/18-tól)

-               Család- és gyermekvédelem,

-               Társadalmi esélyteremtés.

·       Képzési és kimeneti követelmények (18/2016, (VIII. 5.) EMMI rendelet) a 2017/18-as tanévtől

·         tantervi háló 2017/18-as tanévtől: Család és gyermekvédelem, Társadalmi esélyteremtés

·         Képzési és kimeneti követelmények (15/2006. (IV. 3.) OM rendelet) alapján 2017/18-as tanévig

·         tantervi háló 2017/18-as tanévig

 

MESTERKÉPZÉSI SZAK

                               o Szociálpedagógia mesterképzési (MA) szak

 -   Képzési és kimeneteli követelmények (18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 

 -   Tantervi háló    

 

 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Szociális és ifjúsági munka, szociális munka szakirány (kifutó szak, 2018/19-es tanévtől  nem indul)

       ·      Képzési és kimeneti követelmények (2012-es EMMI rendelet)

       ·      tantervi háló

 

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Iskolai szociális munka

        ·      Képzési és kimeneti követelmények (OH-FHF/1395-2/2009.)

        ·      tantervi háló