Bemutatkozás

PSZICHOLÓGIA ÉS KISGYERMEKNEVELŐ INTÉZETI TANSZÉK

 

Kedves Érdeklődő! Szeretettel köszöntjük Önt a Nyíregyházi Egyetem Alkalmazott Humántudományok Intézetének Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti tanszékének megújult honlapján!

 

Bemutatkozás

A Pszichológia Tanszék 1972-ben alakult meg, Almássy György főiskolai docens tanszékigazgató vezetésével (1972-1976), mely azóta is önálló egységként működik az intézményben.

A Pszichológia Tanszék azzal a céllal jött létre, hogy a tanító és tanárképzésben résztvevő hallgatók betekintést nyerjenek mindazon lélektani folyamatok világába, mely tudást későbbi oktató-nevelő munkájuk során kamatoztathatják és alkalmazhatják. A tanszék az általa képviselt tudományok révén az alapvető emberi értékek közvetítését, attitűdök, személyiségjegyek formálását, az értelmiségi lét megalapozását tekinti feladatának.

Az Egyetem Pszichológia és Kisgyermeknevelő Tanszékének vezetői voltak:

-  Papp József főiskolai docens 1976-1985,

-  Madácsi Mária főiskolai docens 1985-1999,

-  Schmercz István főiskolai tanár 1999-2005,

-  Vassné Figula Erika főiskolai tanár 2005-2013,

-  Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár 2013-2021,

-  Harsányiné dr. Petneházi Ágnes főiskolai docens 2021-től-.

A későbbiekben Pszichológia és Kisgyermeknevelő Intézeti Tanszékre módosuló részleg területeinek egyik legmeghatározóbb alapképzési szakja a csecsemő- és kisgyermeknevelők (BA) képzése nappali és levelező tanrendben egyaránt, mely során a végzett hallgatók csecsemő- és kisgyermeknevelő szakképzettséget szereznek a 6 tanulmányi félév alatt. A kurzus célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított tudásuk, készségeik és képességeik tekintetében munkájuk során alkalmasnak bizonyulnak arra, hogy a három év alatti korosztályhoz tartozó gyermekek testi és lelki igényeit ki tudják elégíteni, továbbá nevelésüket, fejlődésüket támogassák. A 2022-es tanévtől Mátészalkán is megkezdtük kihelyezett csoporttal a működésünket. 

Tanszékhez tartozóan választható a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember (MA) megnevezésű, mesterfokozatot jelentő szak. A 4 félévből álló képzés során olyan szakemberek képzése a cél, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez. Szakirányú továbbképzéseink közül választható a fejlesztőpedagógus, coach, továbbá az egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirány.

A fejlesztőpedagógus képzés (4 tanulmányi félév) célja olyan szakemberek (pedagógusok) képzése, akik pszichológiai, pedagógiai ismereteik birtokában szakszerűen végezhetik a különböző beilleszkedési és/vagy tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek pedagógiai szűrését, prevencióját és korrekcióját csoportos és egyéni formában.

A coach szakirányú továbbképzés (2 tanulmányi félév) célja olyan háttértudás kialakítása és olyan személyes kompetenciák fejlesztése, amelyek birtokában a végzettek az üzleti élet és a nonprofit szféra különböző területein a tanultak alkalmazásával eredményes coaching tevékenységre, illetve coaching szemléletű vezetésre képesek.

Az egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakemberek (3 tanulmányi félév) képzésének célja, akik elméleti, módszertani és gyakorlati tudásuk birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén.

Oktatóink fontos szerepet töltenek be továbbá más tanszékek képzéseinek tekintetében is: tanár/tanító képzés, óvodapedagógia, szociálpedagógia, sporttudomány (edző alapszak).

Napjainkban a tanszéken folyó oktatási feladatok mellett nagy hangsúly helyeződik a kutatómunkára is, melyről részletesebben a KUTATÁSOK menüpont alatt tájékozódhatnak.

A pedagógia és pszichológia tudománya tehát több ponton is összefonódik, egymással szoros kapcsolatban álló területek, hiszen egyik közös alapelemként említhető a gyermekek/felnőttek lelki folyamatainak ismerete, mely elengedhetetlen a későbbi hatékony oktató-nevelő munka során.