Bemutatkozás

 

A Pszichológia Tanszék önálló egységként 1972. július 16. óta működik az intézményben.
Tanszékvezetők:

Ø      Almássy György főiskolai docens 1972-1976.

Ø      Papp József főiskolai docens 1976-1985.

Ø      Madácsi Mária főiskolai docens 1985-1999.

Ø      Schmercz István főiskolai tanár 1999-2005.

Ø      Vassné Figula Erika főiskolai tanár 2005-2013.

Ø      Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai tanár 2013-tól

A Pszichológia Tanszék azzal a céllal alakult meg 1972-ben, hogy a tanító és tanárképzésben résztvevő hallgatók betekintést nyerjenek mindazon lélektani folyamatok világába, amelyeket oktató-nevelő munkájuk során haszonnal alkalmazhatnak, valamint betekintést nyerjenek a pszichológia legújabb eredményeibe is. Napjainkban oktatóink fontos szerepet töltenek be a szociálpedagógusok, egészségvédő mentálhigiénikusok képzésében is.

Napjainkban a tanszéken folyó oktató-nevelőmunka mellett fontos hangsúly helyeződik a kutatómunkára is (részletesen lsd. KUTATÁSOK menüpont).