SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS, SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNY

SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS,

SZOCIÁLIS MUNKA SZAKIRÁNY

 

 

 „Azért szeretem a szociális és ifjúság munka szakot, mert rövid idő alatt magas színvonalú képzést kapunk, szakirányú tovább tanulásunkban előnyt jelenthet. A csoporttársaimmal hamar megtaláltam a közös hangot és így elég családias a légkör. A tanárok pedig nagyon segítő készek, ha problémánk van, ők készségesen meghallgatják és segítenek a megoldásában.” Bártfai Sarolta – I. évfolyam szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

 

A felsőfokú szociális munkás asszisztens képes diplomás szakemberek mellett részfeladatok ellátására. Alkalmas az alapvető emberi jogokon alapuló szociális munkára, az emberek szociális és mentális problémáinak kezelésére. Képes más szakemberekkel együtt fejlesztő-segítő beavatkozásra, közösségfejlesztésre. Legjellemzőbb munkakörök: irodai szakmai irányító, szociális segítő, nevelőszülő, munkaerő-piaci és üzleti jellegű szolgáltatási ügyintéző.

 

 

A szakképzettség oklevélben történő megnevezése:

Felsőfokú szociális munkás asszisztens

Képzési idő: 4 félév (az utolsó félév összefüggő szakmai gyakorlat)

Az oklevél megszerzéséhez: 120 kredit szükséges

 

A felsőoktatási szakképzés célja:

A felsőoktatási szakképzés célja olyan szociális és ifjúsági szakemberek képzése, akik szakirányú felsőfokú végzettségű szakemberek irányítása mellett részfeladatok vállalására képesek.

 

A felsőoktatási szakképzéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök:

  • Irodai szakmai irányító, felügyelő,
  • Szociális segítő,
  • Nevelőszülő, főállású anya,
  • Munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző,
  • Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatási ügyintéző.

A felsőoktatási szakképzést elvégző hallgatók a Nyíregyházi Főiskola szociálpedagógia alapszakán folytathatják tanulmányaikat. Kredit-beszámítás során, a szakképzettségük bizonyos tárgyak teljesítése alól mentességet biztosít.

 

A képzés főbb tantárgyai:

Kommunikációs ismeretek. Szakmai és pénzügyi információ feldolgozási alapismeretek. Munkaerő-piaci ismeretek. Idegen nyelvi alapszintű ismeretek.

Társadalomismeret. Szociálpolitika. Általános és fejlődéslélektan. Szociális professzió alapjai. EU intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolat

Terepgyakorlat letöltés...