Kutatások

Az intézeti tanszéken folyó tudományos kutatások
 
A Szociálpedagógia és Közösségszervezés Intézeti Tanszéken (a Nyíregyházi Főiskola jogelőd intézményében a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1994-ben indult meg a szociálpedagógus képzés; előbb a Neveléstudományi Tanszéken, majd 2009 január 1-től a Szociálpedagógia Tanszéken) az elmúlt években számos kutatómunka zajlott:
  • Dr. Baracsi Ágnes: Pedagógusok személyes és társas kompetenciái
  • Dr. Torkos Katalin: Egyházi és világi szociális képzések, E-learning, A gyermekkori szocializáció iskolai pályafutásra gyakorolt hatása, Iskolai lemorzsolódás
  • Dr. Takács Tamara: Közösségi kötődés és identitás egy határmenti felsőoktatási térségben
  • Fucskó Mónikaintézményben élő értelmileg és halmozottan sérült felnőttek normalizációs életfeltételei, lehetőségei; megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő felnőttek foglalkoztatási lehetőségei a nyílt munkaerő- piacon; a korai fejlesztés hozzáférhetőségének vizsgálata sérült gyermekek körében
A tanszék további kutatási iránya a térség leszakadó régióiban élő hátrányos, illetve veszélyeztetett helyzetű gyermek- és fiatalkorúinak esélyteremtési lehetőségei feltárása, és a felzárkózás stratégiáinak kidolgozása.