Junior Oktatói Klub

Az Alkalmazott Humántudományok Intézetének részvétele a

"Junior Oktatói Klub" fórumnyitó ülésén

Korunk felgyorsult világa, és az egymással való kommunikáció jelentős hányadának az online térre történő szűkülése kedvezőtlenül hatott a korábbi évtizedekben létező, tanszékeken, intézeteken, vagy akár karokon is átnyúló kollegiális és szakmai kapcsolatok intenzitására, vagy akár puszta létére. Ez a kedvezőtlen jelenség sajnos intézményünkben, a Nyíregyházi Egyetemen is megfigyelhető.

Ennek ellensúlyozására az egyetem oktatói részéről egy szellemi közösségi tér létrehozásának gondolata fogalmazódott meg, ahol az oktatók megismerhetik egymást, egymás szakmai tevékenységét és kötetlen körülmények között megoszthatják egymással gondolataikat. A személyes kapcsolatok kialakításán túl a fórum ötletgazdáinak tervei között szerepel, az egyetemi közösséghez való tartozás lehetőségének kialakítása, interdiszciplináris kutatói közösségek alapjainak megteremtése.

A „Junior Oktatói Klub - nem csak junior korú Kollégák részére” fórumnyitó ülésének időpontja: 2017. október 24-én 18:00 óra, A/113 terem