Látogatás a Debreceni Javítóintézetben

2023. május 18-án a pedagógia alapszakos csoport Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna intézetigazgató főiskolai tanár és Dr. Vincze Tamás docens vezetésével meglátogatta az 1997-ben létrejött Debreceni Javítóintézetet.

A javítóintézetben Nagy Istvánné, a Foglalkoztatási Osztály vezetője kalauzolta a látogatókat, miután alapos, részletes tájékoztatást tartott számukra az intézmény céljairól, működési rendjéről, a kompenzáló és korrigáló nevelésre ítélt fiatalok napirendjéről, képzési lehetőségeiről. Megtudtuk, hogy az intézményben élő fiatalok múltjának eseményei, családi körülményei nem sok tekintetben térnek el a felnőttkorú bűnelkövetőkétől, azonban az ő esetükben joggal remélhető, hogy a javítóintézet csökkenteni tudja a szocializációs, magatartásbeli és oktatási hátrányaikat, és az ott kapott életvezetési mintával lehetőségük lesz a társadalomba való visszailleszkedésre. Természetesen a nekik nyújtott lehetőségek még nem jelentenek százszázalékos garanciát arra, hogy az intézetből kikerülve nem követnek el újra bűncselekményt. Nagy Istvánné árnyalt képet rajzolt azokról a tipikus problémákról, amelyekkel a javítóintézet munkatársainak napi feladatellátásuk során szembesülniük kell, s rámutatott azokra a nehézségekre is, amelyek az intézmény kettős funkciójából adódnak. A javítóintézetek ugyanis – bár a köztudatban elsősorban a büntetőjogi szerepük ismert – a gyermekvédelmi rendszer részei, s a nevelők elég összetett elvárásrendszer alapján végzik a reszocializációt előkészítő, támogató tevékenységüket.

A tanulságos látogatás sokat segített hallgatóinknak abban, hogy világosabban, pontosabban lássák és jobban megértsék az ilyen jellegű intézmények pedagógiai szerepét és az odakerült fiatalok helyzetét, életkörülményeit.