Látogatás a Zrínyi Ilona Gimnázium kollégiumában

2022. március 8-án pedagógia szakos hallgatóink patronáló tanárukkal ellátogattak a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium kollégiumába, ahol Kiss Katalin mesterpedagógus, matematika-egészségtan szakos tanár, kollégiumi nevelő fogadta őket. A tanárnő végigvezette a vendégeket a kollégiumon, és részletes áttekintést adott számukra a kollégiumpedagógia céljairól, feladatairól, aktuális kihívásairól. A tartalmas, érdeklődésfelkeltő előadás után meghívta a hallgatókat egy szakköri foglalkozásra. Az egészségfejlesztő szakkör aznap esti témája a nőiség megélése, a nőkkel kapcsolatos sztereotípiák feltárása, a női varázs misztériumának a megfejtése volt. A tanárnő Dixit kártyák segítségével hívta elő a szakköri foglalkozás résztvevőiből mindazokat az érzelmeket, asszociációkat, amelyek a nőiséggel kapcsolatban élnek bennük. A látogatás során értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a hallgatók, reális és árnyalt képet nyertek a kollégiumi nevelőtanári munka mindennapi gyakorlatáról.